Ten Pound Poms on Oriana

Ten Pound Poms on Oriana

'Ten Pound Poms' throw streamers from the decks of Oriana to celebrate P&O Cruises World Cruising's 175th Anniversary. Photographer credit: James Morgan.